top of page

Šablóna a pomoc pri návrhu plastovej karty

Business Card

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Okrem toho, že hlavnou funkciou väčšiny plastových kariet je identifikácia držiteľa alebo vydavateľa karty alebo uchovávanie niektorých údajov, musia karty spĺňať aj estetické požiadavky.

 

Je rozdiel, ako vyzerá vizitka, členská karta exkluzívneho klubu, aké posolstvo nesie grafika. Ale aj tá najjednoduchšia vizitka zvyčajne obsahuje logo spoločnosti a základné informácie. Okrem toho si aj jednoduchá identifikačná karta vyžaduje grafickú prípravu, pretože tlačiarne a tlačiarenské stroje dnes prijímajú tieto informácie len v digitálnej podobe.

Pred výrobou karty je potrebné a dôležité navrhnúť grafiku plastovej karty!

Naši profesionálni grafici, ktorí majú skúsenosti s dizajnom kariet, samozrejme pomôžu našim zákazníkom pri grafickom návrhu kariet a nájdu najvhodnejší dizajn. Po konzultácii so zákazníkom sa postaráme o kompletný grafický návrh nami vyrábaných plastových kariet a pripravíme ich na tlač.

Kontaktujte nás, vyžiadajte si cenovú ponuku na grafický návrh karty!

Ak sa rozhodnete objednať si u našej spoločnosti výrobu plastových kariet a chcete nám poskytnúť pripravenú grafiku na výrobu karty alebo v prípade viacerých kariet údaje potrebné na personalizáciu, pošlite nám, prosím, podklady v súlade s nasledujúcimi zásadami a parametrami.

Ak potrebujete ďalšie informácie o nižšie uvedených technických parametroch alebo iné informácie potrebné na výrobu plastových kariet, zavolajte našim kolegom, ktorí vám pomôžu s interpretáciou informácií.

Požadované grafické rozmery, vlastnosti

Ak je vyrábaným produktom štandardná plastová karta CR80, hotová karta bude mať rozmery 85,6 mm x 54 mm, zaoblené rohy s rádiusom 3 mm a hrúbku 0,76 mm z PVC.

 

Ak karta bude obsahovať tlač so spadavkou, rozmery grafického súboru, ktorý sa má predložiť, musí byť definovaná a pripravená s parametrami 89,6 mm x 59 mm.

 

Na našej grafike nižšie je znázornený pomer plochy tlače k ploche spadavky, teda čistá veľkosť po reze, v rámci ktorej by mali byť dôležité informácie umiestnené s minimálnym posunom 2-3 mm od okrajov orezu.

Pre výsledný súbor s rastrovou alebo vektorovou kresbou môžeme bez komplikácií akceptovať nasledujúce formáty. V prípade rastrových súborov: .psd, .jpg, .tif, .bmp, .pdf; v prípade vektorových výkresových súborov naši kolegovia bez problémov akceptujú formáty .ai, .cdr, .fh11. Rozlíšenie má byť nastavené na 300 dpi a farebnú priestor na CMYK.

 

Ak nám posielate vektorovú grafiku, pred odoslaním zalomte písmená v grafike do kriviek.

Súbory šablón na stiahnutie:

Šablóna Adobe Photoshop:stiahnuť
Šablóna Adobe Illustrator: stiahnuť
Šablóna Adobe InDesign: stiahnuť

Údaje, ktoré je potrebné poskytnúť na personalizáciuAk si želáte vyrobiť niekoľko plastových kariet s personalizovanými údajmi (napríklad meno, adresa), uveďte príslušné údaje v štruktúrovanom formáte. Vo všetkých prípadoch by sa údaje mali predložiť v tabuľke Excel, pričom jednotlivé údaje by mali byť v rôznych stĺpcoch za sebou. Obrázky na fotografické karty sa očakávajú vo formáte .jpg (RGB), najlepšie s rozlíšením 300 dpi, ale môžeme pracovať aj s papierovými originálmi.

Šablóna na stiahnutie:

Šablóna Excel na personalizáciu: stiahnuť

Pred odoslaním materiálu sa poraďte s našimi kolegami!!!

bottom of page