top of page

Mestská karta

erzsebet-varos-kartya-plasztikkartya-online (1).jpeg

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Hoci ide v podstate o novinku, možnosti, ktoré ponúkajú mestské karty, využíva čoraz viac samospráv. O tieto karty môžu požiadať len obyvatelia príslušnej obce, ktorí sa musia preukázať adresným preukazom totožnosti. Karta oprávňuje držiteľa na rôzne zľavy v meste, čím podporuje miestne podniky.

 

Mestské karty môžete používať viacerými spôsobmi. Dokonca aj turistom, ktorí prichádzajú do mesta, môžete ponúknuť rôzne dômyselné zľavy, aby ste ich povzbudili k návšteve atrakcií, podujatí alebo zaujímavých miest.

Odporúčané možnosti:

   4+4 farebná tlač

   embosovanie

   meno, fotografia

   magnetický prúžok, čip

Mestská karta
bottom of page