top of page

Dizajn kariet, grafika, dizajn

Business Card

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Okrem toho, že hlavnou funkciou väčšiny plastových kariet je identifikácia držiteľa alebo vydavateľa karty alebo uchovávanie niektorých údajov, musia karty spĺňať aj estetické požiadavky.

Je rozdiel, ako vyzerá vizitka, exkluzívna klubová karta, aké posolstvo nesie grafika. Ale aj tá najjednoduchšia vizitka zvyčajne obsahuje logo spoločnosti a základné informácie. Okrem toho si aj jednoduchá identifikačná karta vyžaduje grafickú prípravu, keďže tlačiarne a tlačiarenské stroje dnes prijímajú tieto informácie len v digitálnej podobe.

Pred výrobou karty je potrebné a dôležité navrhnúť grafiku plastovej karty!

Naši profesionálni grafici, ktorí majú skúsenosti s dizajnom kariet, samozrejme pomôžu našim zákazníkom pri grafickom návrhu kariet a nájdu najvhodnejší dizajn. Po konzultácii so zákazníkom sa postaráme o kompletný grafický návrh nami vyrábaných plastových kariet a pripravíme ich na tlač.

Kontaktujte nás, vyžiadajte si cenovú ponuku na grafický návrh karty!

bottom of page