top of page

Identifikačná karta

Névtelen terv.png

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Identifikačná karta je v zásade oveľa bezpečnejšia metóda ukladania údajov na jednom mieste, ako ukladanie na papierové dátové úložisko. Karta sa môže používať na rôzne účely, napríklad na ukladanie zdravotných údajov pre prípad zdravotnej núdze, ukladanie údajov o adrese zásielky atď.

Odporúčané možnosti:

   4+4 farebná tlač

   osobné údaje

   fotografia

   

Identifikačná karta
bottom of page