top of page

Karta študenta

Students During Break

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Karta študenta je moderným riešením na identifikáciu študentov a osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní. Súkromné, odborné školy, autoškoly, organizátori rôznych jazykových škôl a kurzov vydávajú účastníkom študentský preukaz, ktorý ich oprávňuje zúčastniť sa na vzdelávaní, či kurze a ktorý sa dá použiť aj pri skúške, aby sa zabezpečila presná identifikácia a rýchla administrácia.

Odporúčané možnosti:

   4+4 farebná tlač

   magnetický prúžok

   čip

   čiarový kód

   osobné údaje

Karta študenta
bottom of page