top of page

Bonusová bodová karta

Young Women with Shopping Bags

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Bodová karta je zvyčajne marketingový nástroj používaný v obchode alebo službách, kde sa virtuálne body pripisujú na "účet" držiteľa plastovej karty v pomere k použitému nákupu alebo službe. Body možno neskôr vymeniť za rôzne výhody, služby alebo produkty, čím sa posilňuje lojalita držiteľa plastovej karty voči poskytovateľovi služieb alebo samotnej služby.

Rôzne plastové bonusové bodové karty možno použiť na zvýšenie predaja aj spokojnosti zákazníkov. Pomocou správneho softvéru na zber bodov možno získať množstvo ďalších dôležitých informácií o nákupných zvyklostiach zákazníkov a ich nákupných procesoch.

V niektorých prípadoch môže tento systém plniť aj funkciu vernostnej karty, kde plastová karta nielen zaznamenáva výšku vrátenia úmernú nákupu, ale poskytuje aj prístup k vernostným bonusom: cenám a zľavám.

Plastová bodová karta je tiež vynikajúcou reklamnou plochou, ktorá sa dá použiť na zvýraznenie rôznych vlajkových produktov a služieb a posilnenie angažovanosti zákazníkov.

Odporúčané možnosti:

   4+4 farebná tlač

   názov, dátum platnosti

   podpisový prúžok

   čiarový kód, QR kód

   čip s magnetickým prúžkom

   Čip RFID

Bonusová bodová karta
bottom of page